Mbrapa.

M12 Punë administrative dhe tregtare në zdrukthëtari

Studentët do të fitojnë njohuri mbi aftësitë e mëposhtme:

  • metodat për analizën e kërkesave të konsumatorëve;
  • metodat për llogaritjen e shpenzimeve të shërbimit;
  •  duke shpjeguar rëndësinë dhe karakteristikat e analizës së kërkesës së klientit, etj.

Apliko tani