Mbrapa.

Prova me Arsimimin WP LMS

Ka disa llogari demo të cilat ju mund të bëni një test me sistemin tonë të menaxhimit të të mësuarit.

Roli i të mësuarit: Çdo përdorues në sistem është i mësuar, kjo do të thotë se ata të gjithë janë në gjendje të regjistrojnë çdo kurs.

Përdoruesi: mëso
Fjalëkalimi: mëso
Roli i instruktorit: Ata përdorues mund të krijojnë një kurs me mësime dhe kuiz me mbështetje awesome editor kursi, provoni atë.

Përdoruesi: instruktor
Fjalëkalimi: instruktor