Mbrapa.

Historia jonë

në numra

187
Zdrukthëtarë të çertifikuar
8
Instruktorë të çertifikuar
300
Studentët e regjistruar
215
Kurse të përfunduara

«Bëhuni pjesë e suksesit tonë»

Delfina Shehu, bashkëthemeluesja

KUSH JEMI NE?

"AKADEMIA SHEHU" është qendra e parë e trajnimit që ofron trajnime të akredituara nga AKK.

Themelimi i kësaj qendre ishte një hap i rëndësishëm në avancimin e aftësive të të rinjve dhe përgatitjen e tyre për tregun e punës në përputhje me kërkesat e tregut.

Akademia jonë ka aftësinë për të ofruar trajnime të akredituara për 300 studentë në vit.

Koncepti për zhvillimin e projektit të Akademisë së Trajnimit lindi nga bashkëpunimi ynë me iniciativën Enhancing Youth Employment (EYE) në vitin 2018. Struktura bashkëpunuese e projektit na dha shansin për të mësuar rreth sistemit arsimor të dyfishtë si dhe pozicionit tonë në sektorin e biznesit. Që atëherë, ne kemi eksploruar të gjitha opsionet për themelimin e Akademisë së Trajnimit, dhe në vitin 2019, ne filluam përgatitjen për akreditimin e profesionit zdrukthëtar.

Pas disa muajsh përpjekjesh të vështira, ne fituam akreditimin e AKK-së për të dhënë trajnime në vitin 2020. Vlen të përmendet se projekti EMPOWER i USAID-it siguroi financimin fillestar për çertifikimin e Akademisë, si dhe mbështetjen e procesit të akreditimit.

ÇFARË BËJMË?

Grupet e synuara për të përfituar nga trajnimet tona janë:

  • Punëkërkuesit e rinj që synojnë të çertifikohen si profesionistë për të kërkuarit në tregun e punës;
  • Personeli teknik i ndërmarrjeve aktualisht në industrinë e përpunimit të drurit;
  • Inxhinierët e rinj të interesuar për të zhvilluar më tej aftësitë e tyre teknike në profesion;
  • Të rinjtë me kërkesa të veçanta;

Profesioni i autorizuar i zdrukthëtarit kërkon tre muaj studime, por meqë ka një kërkesë nga sektori i industrisë së drurit për trajnime të shkurtra modulare (10-15 ditë) është më e madhe se nevoja për trajnime të zgjatura, Akademia jonë ofron gjithashtu trajnime intensive për disa profile si:

  • Hyrje në zdrukthëtari, sigurinë në punë dhe mbrojtjen e mjedisit;
  • Prodhimi i artizanatit duke përdorur makineri dhe vegla dore;
  • Përpunimi tradicional i drurit duke përdorur makineri statike;
  • Programimi i makinerive CNC;
  • Operacioni i makinerive CNC;

Kursi ynë ofron akreditim për nivelet 3 dhe 4. Kandidatët që marrin trajnime të veçanta marrin një certifikatë të nivelit 3 të zdrukthëtarit, ndërsa kandidatët që ndjekin të gjitha modulet dhe kalojnë testin përfundimtar marrin certifikatën e nivelit 4, që do të thotë se kualifikohen si zdrukthëtar (teknik) sipas ISCO 08 një Klasifikim Ndërkombëtar i Standardizuar i profesioneve.

Njihuni me ekipin tonë

Plugins temat tuaja me edhe më shumë karakteristika.